Divadélko U Zvonu zahraje pro školy

Divadélko U Zvonu zahraje pro školy

Klasickou pohádku Václava Vaňátka Kocour v botách v režii Václava Valína nabízí publiku dvě neděle za sebou Divadélko U Zvonu. Ve dnech 21. a 28. září zahraje na prknech Malé scény od 15 hodin představení pro veřejnost. Nadšení amatéři se městu představí 22.září mezi 15. a 16. hodinou jako správní komedianti. "Půjdeme v kostýmech z pohádky městem v průvodu a budeme zvát lidi na představení. Vyjdeme od Malé scény směrem na náměstí Starosty Pavla a po pěší zóně. Už se na to těšíme," prozradil principál Divadélka U Zvonu, novopečený vysokoškolák Matěj Pomahač.

Členové divadélka mají zájem vést v lásce k divadlu i malé školáky. Právě tradice návštěv divadla bohužel upadá v zapomnění a děti nejsou ke kultuře vedené ani doma.

"Realizujeme nový projekt, chceme hrát malým žákům mateřských a základních škol. Objížděl jsem je a nabízel představení, někde jsem se setkal se zájmem, jinde s vlažným přijetím, podle toho, s kým jsem hovořil. Záleží na učitelích. Nyní budeme hrát pro Osmou základní školu Kladno, která zájem o divadlo má a přijetí bylo výborné," uvedl.

Soubor tvoří čtyřicet mladých lidí od školního věku po vysokoškoláky, někteří členové s ním rostou. Zkoušejí a hrají na Malé scéně v bývalém divadelním klubu. Svoji aktivitu si však nemohou financovat sami, žádají proto město o grant.

"Cílem grantu je podpořit uměleckou činnost amatérského divadla, bez něj bychom nemohli existovat. Jsme nezisková organizace, členové platí příspěvky. Bohužel příspěvky a tržby z představení nemohou pokrýt výdaje," vysvětlil Matěj Pomahač.

Divadlo potřebuje peníze především na propagaci, kostýmy, kulisy, cestovné, soustředění a další potřebné výdaje. Žádost o grant z fondu primátor podává magistrát v těchto dnech.

Pouze v červnu navštívilo představení Divadélka U Zvonu Strašidlata a Kocour v botách tisíc diváků.

pohádka kocour v botách v podání tohoto amatérského souboru je založená na intenzivní komunikaci s dětským divákem, proto je přitažlivá.

Datum
Zdroj
Olga Fikrlová, Kladenský deník