Václav Valín

Funkce v souboru
Čestný člen
Bývalý dlouholetý režisér souboru